Jak przebiega proces fumigacji zboża?

Praca rolnika trwa niemal cały rok i jest ciężkim, wymagającym wiedzy i doświadczenia zadaniem. Praktyka pokazuje, że nawet zebranie wszystkich plonów i zgromadzenie ich w przystosowanym do tego miejscu, nie oznacza końca sezonu. Dlaczego? W wielu sytuacjach zgromadzone plony, a w szczególności zboże, są atakowane przez szkodniki, które prowadzą do obniżenia jakości, a nawet do całkowitego zniszczenia zbiorów. Aby temu zaradzić, przeprowadzana jest tzw. fumigacja. Na czym polega ten proces? Jakie środki są wykorzystywane? I dlaczego jest tak skuteczny? Kwestie te omawiamy w naszym artykule.

 

poleFumigacja - czym jest?

Fumigacja, czyli inaczej gazowanie zboża, to proces, którego celem jest usunięcie szkodników, w tym owadów i gryzoni, które stanowią zagrożenie dla zgromadzonych plonów. Metoda ta wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy, a także specjalistycznych środków chemicznych występujących w postaci dymu, pary lub gazu. Proces ten nie tylko zwalcza szkodniki już obecne w danej lokalizacji, ale także zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu się. Pozwala więc uniknąć start związanych z zawilgoceniem, zagrzewaniem się, zmianą smaku, jełczeniem, a także z obecnością niebezpiecznych wirusów, bakterii i grzybów.

Fumigacja wykorzystywana jest w sektorze przemysłu spożywczego, tekstylnego, a także w rolnictwie i budownictwie. Ma swoje zastosowanie w magazynach, silosach, spichlerzach, zakładach produkcyjnych i przetwórczych żywności, zbożach, ziarnach, produktach rolno-spożywczych, a także w domach drewnianych, pustych obiektach przygotowywanych do magazynowania, kontenerach i naczepach samochodowych. Proces ten zwalcza owady takie jak: wołek zbożowy, trojszyk, rozkruszek mączny, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, mól ziarniak, mklik mączny i inne. 

 

Proces krok po kroku

Fumigacja to skomplikowany proces, który składa się z kilku etapów. Pierwszy krok polega na przeprowadzeniu wstępnej inspekcji i ustaleniu, jakie metody i środki są odpowiednie w danej sytuacji. Kolejnym, niezwykle ważnym etapem jest całkowite uszczelnienie i zamknięcie wyznaczonej przestrzeni przy pomocy specjalnej folii. Takie działanie ma na celu lepsze rozprowadzanie środków chemicznych, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym. Oczywiście teren wokół magazynu, czy silosu powinien zostać także odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Po pracach przygotowawczych następuje czas na podjęcie właściwych działań. Fumigacja opiera się głównie na rozmieszczeniu w danej lokalizacji opakowań zawierających substancje stałe, które w odpowiednim momencie zamieniają się w gaz. Cały proces jest monitorowany poprzez regularny pomiar stężenia wykorzystywanych substancji. Po usunięciu szkodników następuje z kolei czas na zniwelowanie pozostałości gazu. Jak przebiega ten etap? Po pierwsze poziom szkodliwych substancji obniżany jest do momentu, aż możliwe staje się swobodne oddychanie w środkach ochrony układu oddechowego. Po drugie, poziom substancji obniżany jest dalej, aż stężenia gazu wynosi 0,1 ppm, czyli jest bezpieczne dla ludzi.

Należy pamiętać, że powodzenie fumigacji zależy w dużym stopniu od warunków atmosferycznych, a w szczególności od odpowiedniej temperatury, która powinna utrzymywać się powyżej 10°C. Najkorzystniej jest więc przeprowadzać ten proces w sezonie wiosenno-letnim.

 

Jakie środki są wykorzystywane?

W procesie fumigacji wykorzystywane są specjalistyczne środki, w tym fosforowodór, który jest trujący zarówno dla owadów, jak i - co ważne - dla pozostałych zwierząt oraz ludzi. Substancja ta prowadzi do paraliżu owadów, dzięki czemu hamuje procesy związane z oddychaniem. Fosforowodór jest nieorganicznym, łatwopalnym, bezbarwnym, bezwonnym i słabo rozpuszczający się w wodzie związkiem chemicznym złożonym z fosforu i wodoru. Jest jedynym obecnie stosowanym fumigantem, a jego zastosowanie pozwala zniszczyć szkodniki w ciągu od trzech do siedmiu dni. 

Możemy spotkać fosforowodór w następujących formach:

  • przepuszczające gaz woreczki, wykorzystywane głównie do gazowania małych ilości towarów i do niewielkich pomieszczeń,
  • drażetki i tabletki, które służą do gazowania zboża, nasion motylkowatych, nasion oleistych, drewna i bambusa; standardowa tabletka pozwala na uwolnienie 1 grama fosforowodoru, a drażetka 0,2 grama,
  • taśmy i płytki polietylenowe, gdzie każda płytka uwalnia 33 gram fosforowodoru.