Magazyn zbożowy

W naszym magazynie zbożowym, o pojemności 12 tysięcy ton, skupujemy zboże od klientów z północnej Polski. Zajmujemy się jego przyjmowaniem, standaryzacją, magazynowaniem i wydawaniem płodów rolnych. Przechowujemy i suszymy m.in.: żyto, jęczmień, pszenicę, pszenżyto, owies, łubin, kukurydzę, rzepak, groch, bobik i peluszkę. Magazynowe u nas produkty są składowane w odpowiednich warunkach, spełniających wymagania w zakresie temperatury i wilgotności. Dzięki temu w zbożu nie rozwijają się pleśń i bakterie, co przykłada się na zachowanie jego wysokiej jakości i umożliwia dalszy przerób. Naszym zadaniem, jako magazynu rolniczego, jest ochrona zboża przed stratami oraz umożliwienie zachowania cech jakościowych przechowywanych płodów.

Zapewniamy klientom krótkie terminy płatności, sprawny załadunek i rozładunek oraz solidną ocenę jakościową i ilościową.

 

kobieta stojąca w polu


Profesjonalne zaplecze laboratoryjne

Nasza firma dysponuje profesjonalnym zapleczem laboratoryjnym, w którym analizujemy stan dostarczanych do nas zbóż – ich gęstość, wilgotność, zawartość białka i glutenu, liczbę opadania czy też zanieczyszczenia. Przeprowadzając te niezbędne badanie, sprawdzamy kondycję różnych roślin: zbóż konsumpcyjnych i paszowych, a także rzepaku, kukurydzy, łubinu, grochu, peluszki i bobiku. Prowadzimy całoroczny skup zboża, w związku z czym nasze laboratorium również jest czynne przez cały rok. Dzięki odpowiednim urządzeniom badawczym, wynik uzyskiwany jest szybko, a analiza stanu zboża jest wiarygodna. Wykorzystywane przez nas analizatory zboża są gwarancją dokładności pomiaru. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!