Środki ochrony roślin

Prowadzimy całoroczną sprzedaż środków ochrony roślin. Są to substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy stosowane po to, by ochronić rośliny uprawne przed różnymi szkodnikami. Pestycydy, bo tak powszechnie się je nazywa, niszczą też niepożądane w danym miejscu rośliny oraz regulują wzrost roślin uprawnych.

Oprócz pestycydów w ofercie mamy też nowe generacje środków ochrony roślin, czyli:

  • repelenty,
  • atraktanty,
  • antyfidanty,
  • feromony.

Jakimi cechami odznaczają się dystrybuowane przez nas pestycydy? Działają szybko, są mało toksyczne, nie kumulują się w środowisku i są łatwo w przechowaniu. Wszystkie mają też certyfikaty, które dopuszczają je do użycia. W Polsce kwestie prawne związane ze środkami ochrony roślin reguluje ustawa z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Przypominamy, że przed każdym użyciem danego pestycydu należy dokładnie zapoznać się z etykietą umieszczoną na jego opakowaniu.

 

kobieta trzymająca zboże w dłoni


Który środek ochrony roślin wybrać?

Wybierając dany pestycyd należy zwrócić szczególną uwagę na to, jaką zawiera w sobie substancję czynną i w jaki sposób ta substancja działa na zwalczany organizm. Trzeba też mieć na uwadze odziaływanie pestycydu na pszczoły. W miejscach, gdzie one występują ze względu na kwitnienie roślin uprawnych, trzeba zastosować takie środki, które będą dla tych owadów bezpieczne. Zgodnie z wymogami integrowanej ochrony roślin należy dobierać środki selektywne, o niskim ryzyku dla zapylaczy i organizmów pożytecznych. Ilość substancji z opryskiwacza, jaką stosujemy, musi być dostosowana do takich czynników, jak: faza rozwojowa rośliny, jej kondycja i warunki pogodowe. Informacje o tym znajdują się na etykiecie danego produktu.